Regionalna  Odznaka  Krajoznawcza PTTK

Twierdza Serock”


 

Kontakt

Home

 

 


REGULAMIN
    

1.                  Odznaka została ustanowiona przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie.

Celem odznaki jest zapoznanie turystów  z obiektami  fortyfikacyjnymi Twierdzy Serock

2.                  Odznaka  jest jednostopniowa.

                                                                               

3.                  Do przyznania odznaki, należy zwiedzić  obiekty, wymienionych w Załączniku do odznaki,

4.                  Czas zdobywania odznak na poszczególne stopnie jest nieograniczony.

5.                  Potwierdzenia terenowe w postaci pieczęci i zdjęć ( z osobą  ubiegającej się  o odznakę ) z obiektu,
                potwierdzenia kadry programowej należy gromadzić w dowolnie opracowanej formie Kronice Odznaki.

6.                  Na pierwszej stronie Kroniki, należy zamieścić dane osobowe i adres zamieszkania 

osoby ubiegającej się o odznakę.

7.                  Weryfikacje odznak prowadzi Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie.

8.                  Kroniki Odznak do weryfikacji należy przesłać na adres: Oddział Wojskowy PTTK, ul. Lubelska 139D/15,   
               22 - 109 CHEŁM -6

9.                  Zweryfikowaną Kronikę Odznaki wraz z odznaką, weryfikator prześle na adres zainteresowanego, przesyłką
               pocztową za pobraniem. Nie ma potrzeby przesyłania zwrotnych kopert i znaczków pocztowych.

10.               O odznakę mogą się ubiegać turyści uprawiające różne formy turystyki kwalifikowanej.

11.               Obiekty proponowane do zwiedzania, są wymienione w Załączniku do regulaminu.

12.               Autorzy odznaki zastrzegają sobie interpretację regulaminu odznaki.

Odznaka została wprowadzona w życie Uchwałą nr 1/2013 z dnia 24.01.2013r, Zarządu                Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie i obowiązuje z dniem podpisania

 

 

 

 

 

                                                                                                          Załącznik

do

 Regulaminu Odznaki Krajoznawczej PTTK

„Twierdza Serock”

 

Tereny położone w rozwidleniu Wisły i Narwi zaczęły mieć ważne znaczenie militarne. Już na początku XIX wieku, kiedy na ziemie polskie wkroczył Napoleon oraz po powołaniu Księstwa Warszawskiego, powstał tu trójkąt obronny w oparciu o umocnienia wznoszone w Modlinie, Serocku i na warszawskiej Pradze. Twierdze stanowiły podstawę operacyjna do działań przeciw Rosji. Z tego okresu w Serocku zachowały się pozostałości bastionów twierdzy napoleońskiej z lat 1807 – 1811. Nad sama rzeką ciągnie się Bulwar Nadwarciański otoczony na całej długości rzędem ławeczek. Nadrzeczny deptak łączy zejście z grodziska z plażą miejską. Po wejściu na skarpę, widzimy XIX –wieczny Napoleoński Zajazd Pocztowy, to dwa budynki połączone brama w kształcie łuku to niejedyna pozostałość z okresu wojen francuskiego wodza. Ponad 200 lat temu z jego polecenia rozpoczęto wznoszenie fortyfikacji- Serock miał zostać twierdzą. Do dziś zachowały się dobrze zachowane wały ziemne, zwane obecnie jako Wały Napoleońskie. Usytuowane są w północnej części miasta – po obu stronach ul. Pułtuskiej. Koniec XIX wieku, upłynął pod znakiem budownictwa militarnego. Tereny dzisiejszego powiatu znalazły się w centrum Warszawskiego Rejonu Ufortyfikowanego, którego Rosjanie wybudowali dla obrony inżynieryjnej zachodnich krańców carskiego imperium. Dostrzegli oni walory obronne tych terenów i nawiązali do koncepcji „trójkąta obronnego” Napoleona. Tym razem przeciwnikiem były Niemcy. Wybudowany przez Rosjan Warszawski Rejon Ufortyfikowany wyznaczyły trzy twierdze w Warszawie, Modlinie(Nowogieorgijewsk) oraz Zegrze. Wzniesiono również forty w Dębem, Beniaminowie oraz grupę forteczna w Janówku. W 1892 roku obok stacji kolejowej Jabłonna(dziś Legionowo) powstał duży kompleks koszarowy nazwany przez cara Mikołaja II „Obszarem Hurki”. Stacjonowały tu cztery carskie jednostki: dwa pułki piechoty rezerwowej 191 Drohiczyński i 192 Wawerski oraz 4 Batalion Kolejowy i niezwykle nowoczesny Oddział Balonowy Warszawskiego Rejonu Ufortyfikowanego.

W celu przyznania odznaki należy, zwiedzić pozostałości twierdzy przy ul Pułtuskiej oraz zabytki Serocka: Barbarka, rynek miasta – ratusz, kościół Zwiastowania NMP (pocisk w kościele), Napoleoński Zajazd Pocztowy.